Grata jätkab koostööd Tartu Ülikooliga

02.05.2017

Grata jätkab koostööd Tartu Ülikooliga tõlkebüroole kohandatud valdkonnaspetsiifilise masintõlkesüsteemi väljaarendamiseks. 2016. aastal arendusidee potentsiaali hindamiseks korraldatud pilootprojekti tulemused näitasid, et taolise tõlkemootori tõlkeväljundi kvaliteet on järeltoimetamise katsetamiseks piisavalt hea ning tõlkemootori edasine täiustamine ja peenhäälestamine annaksid soovitud tulemuse. Seega läheb Grata koostöö Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga edasi kuni 2018. aasta jaanuarini jätkuprojekti „Grata masintõlkesüsteem“ raames. 

Projekti eesmärk on luua Gratale tema enda andmebaaside ja tõlkemälude põhjal valdkonnaspetsiifiline masintõlkesüsteem tehniliste tekstide tõlkimiseks inglise-eesti ja saksa-eesti suunal. Soovitud lõpptulemuseks on Gratale kohandatud masintõlkesüsteem, mille tõlkeväljundi kvaliteet on piisavalt hea töövoogu integreerimiseks, st masintõlgitud tekst on nii pädev, et selle järeltoimetamine võtab vähem aega kui teksti nullist tõlkimine.  

Masintõlke järeltoimetust on teenusena üha enam küsima hakatud, kuna tõlketööstus liigub juba aastaid masintõlke suunas. Sünteetilisel ja grammatiliselt keerukal eesti keelel on olnud selle trendiga tahes-tahtmata raskem kaasa minna kui suurtel analüütilisematel keeltel. Grata nägemuse järgi oleks selleks, et eestikeelse masintõlke järeltoimetamist tulevikus tõsiseltvõetava teenusena pakkuma hakata, vaja arendada tõlkespetsialistide ja tehniliste ekspertide abiga välja just selline tõlkemootor, mille jõudluse optimeerimise aluseks oleksid tõlkebüroo vajadused, keelepaarid ja valdkonnad – üldlevinud ja mittespetsiifilised tõlkemootorid tõlkebüroodele ei sobi, sest nende kasutamisega kaasnevad kõiksugused kvaliteedi- ja konfidentsiaalsusprobleemid. Kvaliteetse ja usaldusväärse väljundiga masintõlkesüsteem võimaldaks teatud tüüpi tekste, nt just tehnilisi juhendeid, kiiremini tõlkida, mis tähendaks tõlkebüroo klientide jaoks suuremaid mahte lühema tähtaja ja optimaalsema hinnaga ning tõlkebüroole endale suuremat produktiivsust.  

Vahepealsed arengud eestikeelse masintõlke uurimises on nihutanud ka Grata projekti fookust. Kui pilootprojekti käigus katsetatud lähenemine oli fraasipõhine statistiline masintõlge, siis Tartu Ülikooli katsetused on näidanud, et neurovõrkudepõhine masintõlge tõotaks veelgi täpsemaid tulemusi. Seega on jätkuprojekti eesmärk kasutada just neurovõrkudepõhist lähenemist.  

Projekt suurendab ettevõtte tehnoloogiaalast teadlikkust, edendab töötajate teadmisi masintõlkest ja selle põhimõtetest ning kasvatab järeltoimetamises pädevate tõlkijate arvu Eesti tõlkemaastikul. Lisaks panustab see eestikeelse masintõlke arengusse ja edendamisse ning elavdab koostööd tõlkebüroode ja teadusasutuste vahel. 

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 12 902.40 euro ulatuses.

Kohtumine kauni Madridiga ehk killukesi EUATC konverentsist

07.05.2018

Grata laienenud tõlkevalikus nüüd kõik kolm balti keelt

14.08.2017
Grata pakub nüüd tõlketeenuseid ka läti ja leedu keelde.

Grata meeskonnaga liitus arendus- ja müügijuht Veronica

26.06.2017

ND Focus ehk Räägime projektijuhtidest

20.12.2016
Detsembri alguses korraldas ELIA Barcelonas oma esimese projektijuhtidele suunatud konverentsi.

Rahvusvaheline tõlkimise päev

30.09.2016

Täna, 30. septembril tähistame taas iga-aastast rahvusvahelist tõlkimise päeva.

Otsime inglise-eesti meditsiinialaste tekstide tõlkijaid ja toimetajaid!

01.08.2016

Näpunäiteid tõlkijaks või toimetajaks kandideerijale

06.06.2016

Need loendamatud loendid

23.05.2016
Loendame need siis lõpuks üles!

Grata liitus ELIA-ga

09.05.2016

Grata on 11-aastane!

05.05.2016
5. mail tähistab Grata tõlkebüroo oma 11. sünnipäeva.

Otsime inglise-eesti tõlkijat!

25.04.2016

Tule meile rasketehnikatekstide tõlkijaks inglise-eesti suunal.

Grata masintõlge

16.02.2016

Jutumärgijuttu

03.02.2016

Tule meile saksa-eesti tõlkijaks!

25.01.2016

Pühadesoov

22.12.2015

Käändelõpp nime järel

15.07.2015
Käändelõpud on toredad ja nendega ei tasu ilmaasjata koonerdada!

Gratal on uus välimus ja koduleht

20.02.2015
Grata visuaalne identiteet on läbinud uuenduskuuri.
LENDAME KOOS!