Näpunäiteid tõlkijaks või toimetajaks kandideerijale

06.06.2016

Värbamisprotsessid ja -kriteeriumid on Gratas väga kindlalt kaardistatud ja paika seatud. Aastate jooksul on saanud tõlkijaid-toimetajaid otsides üsna üheselt selgeks need head ja vead, mis ühe või teise kandidaadi CV kohe kausta „JAH“ või „EI“ suunavad. Oleme koostanud tüüpvigade põhjal ka väikese spikri universaalsete ja elementaarsete soovitustega, mis võiksid aidata tulevastel tegijatel valutumalt kandideerimise kadalippu läbida.  

Vaata, kuhu kandideerid. Kas tõlgid inglise keelest või inglise keelde? Kas soovid tulla meile tõlgiks või tõlkijaks? Kui kandideerija ei tee neil asjadel vahet, hakkavad personalijuhil kohe peas häirekellad lööma. Seega loe kuulutus korralikult läbi ja vaata ametinimetus üle – mis kohale ja keelesuunale sa kandideerid. Korrektse pealkirjaga e-kiri paistab muude töö- ja rämpskirjade vahelt silma ning loob hea esmamulje. Tavaliselt märgime kuulutuses ühtlasi ära, mida teemareale kirjutada. Kui võtad meiega ühendust väljaspool värbamiskampaaniat, on samuti soovitatav märkida teemareale konkreetne keelepaar, valdkond ja soovitud ametikoht, nt „Inglise-eesti meditsiinitekstide tõlkija“. 

Järgi nõudmisi. Kui on kirjas, et ootame kandidaadilt CV-d ja motivatsioonikirja, siis täpselt nii see ongi. Kui kandidaat jätab ühe või teise lisamata, ei saa me tema kandidatuuri arvestada, sest see näitab meile juba eos, et inimene pole varmas suuniseid järgima. Ometi on suunistest kinnipidamine tõlketöö lahutamatu osa. 

Puhasta oma CV. CV tuleks koostada nii, et see teeks sind just meie kui tõlkebüroo jaoks atraktiivseks, rõhutades eelkõige neid varem omandatud kogemusi ja oskusi, mis tõlketöös kasuks tulevad. Tihtipeale kipuvad CV-d olema kas liiga lakoonilised või just liiga pikad ja kirjud. Näiteks kui oled teinud kümmet erinevat suvetööd või käinud paarikümnel täiendkoolitusel, siis jäta neist CV-sse alles vaid asjakohased ja seo õpitu motivatsioonikirjas soovitud ametikohaga. Kui CV sisaldab liiga palju infot, on oht, et kasulik läheb kasutu vahel kaotsi.  

Motiveeri meid ja iseennast. CV annab ülevaate sinu töö- ja hariduskäigust, ent just motivatsioonikiri on see oluline dokument, mis aitab meil lõpuks otsuse langetada. Motivatsioonikiri peaks andma lisateavet CV-s väljatoodu kohta, siduma sinu eelnevad kogemused ja varem õpitu tõlkevaldkonnaga ning näitama, miks sa soovid just seda tööd teha. Samuti annab see meile ülevaate sinu üldisest eneseväljendus- ja keeleoskusest. Seega loe motivatsioonikiri enne saatmist kindlasti kriitilise pilguga üle, sest tõlkebüroos on inimesed teadupärast eriti keeletundlikud. 

Ära unusta oma emakeelt. Tihtipeale rõhutatakse tõlkijaks kandideerimisel eelkõige oma võõrkeeleoskust – kus ja kui kaua on õpitud või võõrkeelses keskkonnas viibitud. Hea lähtekeeleoskus on loomulikult oluline, ent eelkõige on tähtis, et tekstist saadakse hästi aru ja tundmatu suudetakse välja kaevata, mitte ilmtingimata ise võõrkeeles veatult produtseerida. Palju olulisem on meie jaoks hea emakeeleoskus – iga tõlkija peab tundma oma emakeele eripärasid, süntaksit, grammatika- ja õigekirjareegleid, omama rikkalikku sõnavara ja oskama moodustada lauseid, mis ei jäta otsetõlke muljet. Ilma hea emakeeleoskuseta ei saa olla hea tõlkija. Nii CV kui ka motivatsioonikiri annavad suurepärase võimaluse oma emakeelealast pädevust tõestada. 

Kontrolli õigekirja. Ära jäta sisse trüki- ja õigekirjavigu! Loe oma tekst enne meile saatmist hoolikalt läbi ja kasuta õigekirjakontrolli, sest keeleliselt vigane kiri on esimene märk hooletust tõlkijast. Tõlkides ja toimetades tuleb tagada alati kvaliteetne ja trükivigadeta tekst, seega suhtu oma kandideerimisdokumentidesse sama hoolikalt, nagu suhtuksid tegelikku töösse!     

Pööra tähelepanu vormistusele. Tõlkimine ei seisne ainult teksti lokaliseerimises, vaid tekst tuleb alati ka keele- ja kultuuriruumile vastavalt vormistada. Lisaks loob korralikult vormistatud dokument veel enne sisusse süvenemist hea esmamulje ning aitab infot paremini liigitada. Seega kontrolli üle, kas tekst sinu CV-s ja motivatsioonikirjas on ilusti joondatud, side- ja mõttekriipsud on õiged, loendid korrektselt vormistatud jne. Pildi võid CV-le lisada, ent see pole kohustuslik. Kui esinduslikku pilti pole käepärast, jäta see parem lisamata, sest kuskilt välja lõigatud halva kvaliteediga foto mõjub esmamulje loomisel pigem negatiivselt. Samuti jäta CV-st ja motivatsioonikirjast välja kõiksugu naerunäod ja muud emotikonid (jah, ka neid oleme näinud!), sest need kahandavad kandidatuuri tõsiseltvõetavust.

 

Kui soovid meie tiimiga liituda, vaata oma kandideerimisavaldus nende pidepunktide põhjal üle, seejärel pane CV ja motivatsioonikiri meie poole teele ning jää vastust ootama!


Interlex omandas enamusosaluse tõlkebüroos Grata

30.07.2019

Kohtumine kauni Madridiga ehk killukesi EUATC konverentsist

07.05.2018

Grata laienenud tõlkevalikus nüüd kõik kolm balti keelt

14.08.2017
Grata pakub nüüd tõlketeenuseid ka läti ja leedu keelde.

Grata meeskonnaga liitus arendus- ja müügijuht Veronica

26.06.2017

Grata jätkab koostööd Tartu Ülikooliga

02.05.2017
Grata jätkab EAS-i toetusel koostööd Tartu Ülikooliga tõlkebüroole kohandatud valdkonnaspetsiifilise masintõlkesüsteemi väljaarendamiseks.

ND Focus ehk Räägime projektijuhtidest

20.12.2016
Detsembri alguses korraldas ELIA Barcelonas oma esimese projektijuhtidele suunatud konverentsi.

Rahvusvaheline tõlkimise päev

30.09.2016

Täna, 30. septembril tähistame taas iga-aastast rahvusvahelist tõlkimise päeva.

Otsime inglise-eesti meditsiinialaste tekstide tõlkijaid ja toimetajaid!

01.08.2016

Need loendamatud loendid

23.05.2016
Loendame need siis lõpuks üles!

Grata liitus ELIA-ga

09.05.2016

Grata on 11-aastane!

05.05.2016
5. mail tähistab Grata tõlkebüroo oma 11. sünnipäeva.

Otsime inglise-eesti tõlkijat!

25.04.2016

Tule meile rasketehnikatekstide tõlkijaks inglise-eesti suunal.

Grata masintõlge

16.02.2016

Jutumärgijuttu

03.02.2016

Tule meile saksa-eesti tõlkijaks!

25.01.2016

Pühadesoov

22.12.2015

Käändelõpp nime järel

15.07.2015
Käändelõpud on toredad ja nendega ei tasu ilmaasjata koonerdada!

Gratal on uus välimus ja koduleht

20.02.2015
Grata visuaalne identiteet on läbinud uuenduskuuri.
LENDAME KOOS!