ND Focus ehk Räägime projektijuhtidest

20.12.2016
Detsembri alguses toimus Hispaanias Barcelonas ELIA (European Language Industry Association) konverents „ND Focus – Elia’s focus on Project Management“. Tegu oli esimese spetsiaalselt tõlketööstuse projektijuhtidele suunatud konverentsiga ning eesmärk oli keskenduda just nende oskuste ja omaduste arendamisele, mida tõlkeprojekte koordineerival inimesel igapäevatöös enim vaja läheb. Konverentsist võttis osa üle 120 projektijuhi 32 eri riigist, kaugemad huvilised olid tulnud kohale Lõuna-Aafrika Vabariigist, Kanadast ja Saudi Araabiast. Ka Grata oli esindatud, kuna nägi selles head võimalust edendada ametit, mis mängib igas tõlketsüklis sedavõrd keskset rolli.  

Enne konverentsi toimus projektijuhtidele suunatud tehnoloogiapäev, kuhu olid tulnud kokku erinevate projektihaldus- ja tõlkeabiprogrammide esindajad (GliderPath, MateCat, memoQ, Plunet, Protemos ja SDL), et anda kohalolijatele võimalus tarkvaraga lähemalt tutvuda, asjatundjatelt näpunäiteid saada ja arendajatega konstruktiivset dialoogi pidada. 

Konverentsi enda programm kestis kaks päeva. Esimese neist sisustasid ettekanded ajaplaneerimisest, müügitöö ja projektijuhtimise põimumisest, läbirääkimistaktikatest, kultuuridevahelisest suhtlusest ja paradigmade muutumisest. Teisel päeval toimusid samateemalised arutelud. Selleks jaotati osalised tõlkebüroode profiilide põhjal väiksematesse gruppidesse, et soodustada aktiivset diskussiooni ja lahata projektijuhtimise kitsaskohti süvenenumalt.  

Konverentsilt jäi eelkõige kõlama mõte, et keskse tugiisikuna nii kliendi kui ka tõlketiimi jaoks peabki üks hea projektijuht olema tõeline Hunt Kriimsilm ehk oskama natuke kõike – üks täiuslik projektijuht võiks olla sama hea suhtleja nagu müügiagent, sama terava tehnilise taibuga nagu IT-mees, sama pädev lingvist nagu tõlkija jne, sest kaasa tuleb mõelda kõigiga, kõigi probleeme mõista ja alati lennult süveneda. Giovanna Draghi tõmbas kõneka paralleeli projektijuhi ja dirigendi rolli vahel. Projektijuhile antakse ette teos ehk tekst, mis vajab tõlkimist, ja publik, kellele see ette kanda, ehk klient ja sihtrühm. Orkester on aga projektijuhi valida. Esmalt tuleb panna paika instrumendid, millega mängida, ehk kõiksugu tõlkevahendid – tõlkeprogrammid, tõlkemälud, terminibaasid, stiilijuhendid. Seejärel tuleb projektijuhil valida muusikud, kellega mängida, ehk tõlkijad, toimetajad, tehnikud jne. Sellest, kui hästi ja osavalt projektijuht nende valikutega hakkama saab ja kogu tegevust koordineerib, sõltuvad suuresti ka lõpptulemus ja teose kvaliteet. 

Projektijuhi ülesannete hulk võib olla kohati tõepoolest üsna hoomamatu, ent motiveeritud kliendid, usaldusväärne tõlketiim ning optimeeritud töövood ja süsteemid aitavad koormust hallata. Seda enam tuleb edastada kiidu- ja tänusõnad ELIA-le, kes otsustas esimest korda selle ameti esindajad kokku koguda, et üheskoos optimaalseid lahendusi otsida ja tüürida seeläbi maailma suunas, kus e-kirjad ja projektid ei valitse projektijuhti, vaid projektijuht valitseb oma e-kirju ja projekte.

Rohkem teavet ürituse kohta leiab siit.


Kadri Pultsin,
projektijuht

Interlex omandas enamusosaluse tõlkebüroos Grata

30.07.2019

Kohtumine kauni Madridiga ehk killukesi EUATC konverentsist

07.05.2018

Grata laienenud tõlkevalikus nüüd kõik kolm balti keelt

14.08.2017
Grata pakub nüüd tõlketeenuseid ka läti ja leedu keelde.

Grata meeskonnaga liitus arendus- ja müügijuht Veronica

26.06.2017

Grata jätkab koostööd Tartu Ülikooliga

02.05.2017
Grata jätkab EAS-i toetusel koostööd Tartu Ülikooliga tõlkebüroole kohandatud valdkonnaspetsiifilise masintõlkesüsteemi väljaarendamiseks.

Rahvusvaheline tõlkimise päev

30.09.2016

Täna, 30. septembril tähistame taas iga-aastast rahvusvahelist tõlkimise päeva.

Otsime inglise-eesti meditsiinialaste tekstide tõlkijaid ja toimetajaid!

01.08.2016

Näpunäiteid tõlkijaks või toimetajaks kandideerijale

06.06.2016

Need loendamatud loendid

23.05.2016
Loendame need siis lõpuks üles!

Grata liitus ELIA-ga

09.05.2016

Grata on 11-aastane!

05.05.2016
5. mail tähistab Grata tõlkebüroo oma 11. sünnipäeva.

Otsime inglise-eesti tõlkijat!

25.04.2016

Tule meile rasketehnikatekstide tõlkijaks inglise-eesti suunal.

Grata masintõlge

16.02.2016

Jutumärgijuttu

03.02.2016

Tule meile saksa-eesti tõlkijaks!

25.01.2016

Pühadesoov

22.12.2015

Käändelõpp nime järel

15.07.2015
Käändelõpud on toredad ja nendega ei tasu ilmaasjata koonerdada!

Gratal on uus välimus ja koduleht

20.02.2015
Grata visuaalne identiteet on läbinud uuenduskuuri.
LENDAME KOOS!