Kui teil on vaja tõlkida tehnilist või meditsiinilist sisu, oleme teile täiuslik partner.
Tehniliste ja meditsiiniliste tekstide tõlkimisele spetsialiseerumine võimaldab meil tagada parima kvaliteedi, kuna meie tõlkijatest on saanud aastate jooksul tänu laiaulatuslikule kogemusele oma ala eksperdid.

valdkonnad

Meditsiin
Tehnika
IT

teenused

Tõlkimine
Lokaliseerimine
Toimetamine
Terminibaasi loomine
Stiilijuhendi koostamine

KEELEPAARID

          inglise keel
 
    eesti keel
           saksa keel    läti keel

    leedu keel
Meie meditsiiniliste tõlgete tiimil on laiaulatuslik kogemus meditsiiniseadmete kasutusjuhendite, patsiendi infolehtede, ravimi omaduste kokkuvõtete ja kliiniliste uuringute dokumentatsiooni tõlkimise vallas ning nad võtavad meeleldi vastu iga väljakutse,mis neile esitatakse.

Meie tehniliste tõlgete tiimi pädevusse kuulub kõik alates igapäevaste kodumasinate, tööstusseadmete ja rasketehnika kasutusjuhenditest kuni keerulisema tehnilise dokumentatsiooni tõlkimise ja tarkvara lokaliseerimiseni.

Tehniline tõlge

Kasutusjuhendid
Tehniline dokumentatsioon
Tehnilised spetsifikatsioonid
Tarkvara lokaliseerimine

Meditsiinitõlge

Meditsiiniseadmete kasutusjuhendid
Patsiendi infolehed
Ravimi omaduste kokkuvõtted
Kliiniliste uuringute dokumentatsioon
Kui olete huvitatud mõnest meie teenusest või kui teil on küsimusi meie kogemuste või pädevuse kohta, võtke julgelt ühendust meie projektijuhtidega!

täispakett

Töö kinnitamine ja projekti ettevalmistamineProjektijuht vaatab kliendi pakkumise üle, valib sobiva tõlketiimi, kinnitab töö ja valmistab projekti ette.
TõlkimineTõlkija tõlgib teksti ja teeb tööle enne tagastamist esmase kvaliteedikontrolli.
Toimetus + korrektuurToimetaja teeb kakskeelse toimetuse, tagades tõlke vastavuse lähtekeelele ning sihtkeele grammatika- ja õigekirjareeglitele, ning kvaliteedikontrolli.
Teine toimetusTeine toimetaja tagab, et tõlge vastab lähtekeelele ning on sihtkeeles keeleliselt õige ja arusaadav.
Kvaliteedi-
kontroll
Projektijuht teeb tõlkefailidele viimase kvaliteedikontrolli.
Ülevaatus ja töö edastamine kliendile
Projektijuht kontrollib veel viimast korda üle, et tõlketöö vastaks kliendi nõuetele, ning edastab seejärel failid.
Soovitame seda paketti ülimat täpsust nõudvate tekstide puhul, nagu meditsiinilised tekstid, kus isegi väikseim viga võib põhjustada tõsiseid tagajärgi. See variant sobib ideaalselt kõigile, kelle motoks on „parem karta kui kahetseda”, sest kolm silmapaari aitavad tagada, et kogu protsessi käigus ei lipsa teksti mitte ühtegi viga.

Standardpakett

Töö kinnitamine ja projekti ettevalmistamineProjektijuht vaatab kliendi pakkumise üle, valib sobiva tõlketiimi, kinnitab töö ja valmistab projekti ette.
TõlkimineTõlkija tõlgib teksti ja teeb tööle enne tagastamist esmase kvaliteedikontrolli.
Toimetus + korrektuurToimetaja teeb kakskeelse toimetuse, tagades tõlke vastavuse lähtekeelele ning sihtkeele grammatika- ja õigekirjareeglitele, ning kvaliteedikontrolli.
Kvaliteedi-
kontroll
Projektijuht teeb tõlkefailidele viimase kvaliteedikontrolli.
Ülevaatus ja töö edastamine kliendile
Projektijuht kontrollib veel viimast korda üle, et tõlketöö vastaks kliendi nõuetele, ning edastab seejärel failid.
Soovitame seda paketti nähtavates kohtades kasutatavatele ja suure lugejaskonnaga tekstidele, nagu meditsiinilised ja tehnilised tekstid, mille puhul on esikohal täpsus ja hea stiil. Tõlkija ja toimetaja omavaheline koostöö aitab tagada, et tekst on terminoloogiliselt korrektne, ei sisalda ühtegi kirjaviga ning on keeleliselt ladus ning stiililiselt ühtne.

lihtpakett

Töö kinnitamine ja projekti ettevalmistamineProjektijuht vaatab kliendi pakkumise üle, valib sobiva tõlketiimi, kinnitab töö ja valmistab projekti ette.
TõlkimineTõlkija tõlgib teksti ja teeb tööle enne tagastamist esmase kvaliteedikontrolli.
Kvaliteedi-
kontroll
Projektijuht teeb tõlkefailidele viimase kvaliteedikontrolli.
Ülevaatus ja töö edastamine kliendile
Projektijuht kontrollib veel viimast korda üle, et tõlketöö vastaks kliendi nõuetele, ning edastab seejärel failid.
Soovitame seda paketti tekstidele, mille ainus eesmärk on kõige tähtsama teabe edastamine ja mida kasutatakse vaid ajutiselt või isiklikul otstarbel. Kuna tekstist ei käi üle teine silmapaar, mis kõrvaldaks õigekirja- ja stiilivead, ei sobi see pakett trüki- või avalikult saadaolevatele tekstidele.

Kvaliteet

Kvaliteet ei ole meie jaoks lisaväärtus, vaid iseenesestmõistetav osa tõlkeprotsessist. Oma igapäevatöös järgime Euroopa tõlketeenuste standardit EN 15038:2006. Mõistame, et hästi lokaliseeritud tekst mängib toote ja ettevõtmise edus olulist rolli, seetõttu tõlgivad kõik meie tõlkijad võimalikult ladusa ja loomuliku tõlke tagamiseks ainult oma emakeelde. Iga tekst antakse vastavas valdkonnas pädeva professionaalse tõlkija hoolde ja selle vaatab hiljem üle toimetaja, kes tunneb hästi sihtkeele ortograafiat ja grammatikat. Selline tööprotsess aitab meil tagada, et lõpptekst on nii terminoloogiliselt kui ka keeleliselt korrektne.

Alates 2012. aastast kuulub Grata ka Eesti Tõlkebüroode Liitu, mis asutati 2000. aastal eesmärgiga korrastada Eesti tõlketurgu ja koondada kokku tõsised ja vastutustundlikud tõlketeenust pakkuvad ettevõtted. Alates 2004. aastast on ETBL ka Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige. Koostöö ETBLiga võimaldab meil panustada tõlketeenuste edendamisse Eestis, et hoida tõlgete kvaliteeti kohalikul turul kõrgel tasemel. Vahetades teadmisi ja parimaid praktikaid suurimate tõlkebüroodega Eestis, võime olla alati kindlad, et oleme kursis tõlketurul puhuvate uute tuultega ning suudame kvaliteeti ohverdamata muutustega kaasa minna.

Tarkvara

Kasutame oma töö optimeerimiseks ja kvaliteedi tagamiseks parimaid tõlke- ja projektihaldusprogramme.

 • XTRF™ System on üks populaarseimaid tõlkeprojektide ja -protsesside haldamise programme. Kasutame seda tõlketööde haldamiseks, kõige pädevamate tõlkijate leidmiseks, vajaliku teabe vahetamiseks ja arveldamiseks.
 • Tõlkeprogrammid aitavad meil tõlkeprotsessi optimeerida ning tagada tõlkemälude ja terminibaaside kasutamisega tõlke terminoloogilise, stiililise ja keelelise ühtluse. Kasutame oma igapäevatöös järgmisi tõlkeprogramme.
  • SDL Trados 2007
  • SDL Trados Studio 2011/2014/2015
  • Idiom WorldServer Desktop Workbench
  • Translation Workspace
Mitmed meie kliendid on arendanud välja enda tõlkeprogrammid, mille oleme samuti edukalt oma töösse kaasanud. Oleme alati avatud kõikvõimalikele uutele kliendispetsiifilistele programmidele, et tulla vastu iga kliendi erivajadustele.

 • Kvaliteedikontrolli tööriistad aitavad meil lõplikult veenduda, et teksti ei jääks sisse ühtegi ebaühtlust või kirjaviga. Kasutame selliseid programme nagu apSIC Xbench, QA Distiller, Y-Snell jne.

Grata masintõlkemootor

2016. aastal alustas Grata OÜ koostööd Tartu Ülikooli arvuteaduse instituudiga, et arendada Grata andmebaaside ja tõlkemälude põhjal välja ettevõtte jaoks kohandatud valdkonnaspetsiifiline neurovõrkudepõhine masintõlkesüsteem. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas nii piloot- kui ka jätkuprojekti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi vahenditest.

Grata nägemuse järgi oli vaja selleks, et eestikeelse masintõlke järeltoimetamisest saaks tõsiseltvõetav ja ajavõitu pakkuv teenus, arendada ja õpetada tõlkespetsialistide ja tehniliste ekspertide abiga välja just selline tõlkemootor, mille jõudluse optimeerimise aluseks on tõlkebüroo vajadused, keelepaarid ja valdkonnad – üldlevinud ja mittespetsiifilised tõlkemootorid tõlkebüroodele ei sobi, sest nende kasutamisega kaasnevad kõiksugused kvaliteedi- ja konfidentsiaalsusprobleemid.

Grata tehnilise suunitlusega tõlkemootor sai valmis 2018. aasta lõpus ning oleme hakanud seda alates 2019. aastast ka ettevõtte töövoogu integreerima. Kvaliteetse ja usaldusväärse väljundiga masintõlkesüsteem võimaldab meil teatud tüüpi tekste, nt just tehnilisi juhendeid, kiiremini tõlkida, mis tähendab tõlkebüroo klientide jaoks suuremaid mahte lühema tähtaja ja optimaalsema hinnaga ning tõlkebüroole endale suuremat produktiivsust. Toimetuse ja kvaliteedikontrolli protsessides ei muuda masintõlge midagi. Selleks, et uurida, kuidas ka kliendina meie masintõlkemootorist võita, võtke ühendust meie projektijuhtidega.